Normativa

Informació jurídica rellevant i textos normatius aplicables

Normatives, circulars i directrius en vigor. La normativa ja aprovada i els esborranys de la qual s’han publicat d’acord a la descripció en l’anterior categoria normativa en elaboració.

Veure més

Textos normatius en fase de projecte.

Reglaments en projecte

Es publica informació sobre textos normatius en fase de projecte, textos normatius aprovats l’any en curs, normativa sobre urbanisme i media mbient, i una altra informació vigent que suposen una interpretació del Dret o tinguen efectes jurídics enfront de tercers.

Pla General Estructural