Subvencions

Subvencions a persones físiques i jurídiques atorgades pels òrgans de l'Administració Local. Permet consultar al ciutadà aquelles subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objecte o finalitat i beneficiaris.

Convocatòries en la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones)

Veure informació

Concessions en la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones)

Veure informació

Informació subvencional de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona 2018

Veure informació

Informació subvencional de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona 2017

Veure informació

Informació subvencional de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona 2016

Veure informació

Informació subvencional de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona 2015

Veure informació