Perfil del contractant, contractació i estadístiques de contractes

Contractes

Tots els contractes, en els quals s’esmenta l’objecte, durada, import de licitació i d'adjudicació, el procediment, els instruments de publicitat utilitzats, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de l'adjudicatari, així com les modificacions del contracte. Igualment, es publiquen les decisions de desistiment i renúncia

Contractes facturats des de 2011 a dia de hui.

Licitacions

Plataforma de contractació de l'Estat: Licitacions. Has de triar el orgue de contractació i polsar a la pestanya de Licitacions un cop a la pàgina oberta

Contractes menors

Has de triar el orgue de contractació Regidoria delegada de Hisenda i polsar la pestanya de Contractes menors un cop a la pàgina oberta