Convenis i Encomanes de Gestió

Any 2022

Conveni Federació de Societats Musicals de la C.V.
Conveni constitució i cessió de l’usdefruit d’habitatges lloguer social
Conveni cessió drets tanteig i retracte