Consell Agrari

El Consell Agrari Municipal és un òrgan complementari municipal de caràcter informatiu, consultiu, de mediació, de control i seguiment, i de formulació de propostes. Avaluar la realitat agrària del municipi, els seus problemes i necessitats. Assessorar als restants òrgans de l’Ajuntament en matèria agrària, així com en la prestació dels serveis d’interès agrari que estiguin atribuïts o puguin atribuir-se al municipi. Proposar les mesures que propiciïn el desenvolupament rural i la millora de les rendes i de les condicions de vida dels agricultors, ramaders i treballadors del sector agropecuari.

Membres

Alcalde president:
 • Josep Vicent García i Tamarit
Regidors/es:
 • Francisco Javier Nóvoa Pérez (Compromis)
 • Francisco Javier Esteban Alcañiz (Compromis)
 • María Regina Llavata i Salavet (PSPV)
 • Lucía Sanchis Pitarch (PSPV)
 • Francisco Manuel Navarrete Lázaro (CUPO)
 • Francisco Javier Descalzo Heras (EUPV-ERPV-EVPV)
 • María Carmen Contelles Llopis (PP)
 • Javier Zamora Ciurana (PP)
 • Héctor Llorens San Cristóbal (PP)
 • María Carmen Raimundo Martí (PP)
 • Paula García Rico (Ciudadanos)
Regidors/es:
 • Cooperativa agrícola la Constància: Miguel Vicente Roselló Marco
 • Unió de llauradors i ramaders: Serafín Llavata García
 • AVA: Ismael Llavata Máñez
 • UPA-UGT: Sonia March Sánchez
 • CC.OO: Josep Miquel Raimundo Llopis
 • Comunitat de regants el Canal: Enrique Martí Alonso
 • Sindicats de regs: Francisco Romero Sierra
 • Cooperativa Sant Sebastià: Joaquín Fermín Aguilar Pelechá

Actes i documents